Nadproża L-19

nadproze_L2Opis produktu:

Nasza oferta obejmuje również nadproża typu L-19. Służą one do montażu w otworach okiennych oraz drzwiowych. Ich zastosowanie w znacznym stopniu przyspiesza proces budowlany. Produkowane elementy badane są przez C.O.B.R.P.B. CEBET z Warszawy.

Wymiary:
Wysokość– 19 cm
Szerokość– 9 cm
Długość – 120-300cm (z zachowaniem stopniowania co 30 cm)
Klasa betonu — C20/25
Odporność ogniowa – klasa A1

Nadproża należy montować równocześnie ze wznoszeniem murów oraz układać na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni ściany na warstwie zaprawy cementowej. Minimalną długość oparcia elementu na podporze przyjęto 10cm, jednak nie więcej niż 19cm, Zalecane jest oparcie na podporach 15 cm. Przestrzeń między tymi belkami należy starannie wypełnić betonem klasy B25.